TKY İl Kalite Kurulu

İl Kalite Kurulu

NEVŞEHİR İLİ İL KALİTE KURULU UYELERİ  

 

ADI VE SOYADI

GÖREVİ ve ÖZGEÇMİŞİ

 

1.

Osman ŞİMŞEK

İl Milli Eğitim Müdürü - İl Kalite Kurulu Başkanı

A. MEDENİ DURUMU

20 Ağustos 1965 tarihinde Konya´da doğdu. Askerliğini 1989 yılında asker öğretmen olarak yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 23.12.2013 tarihli kararname ile İlimize atanan Osman ŞİMŞEK, 05.02.2014 tarihinde İlimizdeki görevine başlamıştır.

B. EĞİTİM DURUMU

Antalya Ünsal İlkokulunu bitirdikten sonra, Antalya Aksu Öğretmen Lisesi’ni bitirdi. Ön lisans eğitimi SÜ Niğde EYO’da, lisans eğitimini AÜ AÖF Türkçe bölümünde tamamladı. Kamu yönetimi alanında TODAİE’de Tezli Yüksek Lisans Programını bitirdi. “Kurumsal Bir Özdeğerlendirme Aracı CAF’ın MEB Okullarında Uygulanabilirliği” konusunda tez çalışması yaptı.

C.MESLEKİ DENEYİM

Görev

Yıl

Öğretmenlik

1987-1999

İlköğretim Okulu Müdürlüğü (Sınav Sonucunda Atama -A tipi-)

1999-2004

Antalya Finike İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Asil)

2004-2008

Antalya Kepez Kurucu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Asil)

2008-2012

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2012-.2014

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2014-……

 

E. YETERLİLİK ALANLARI

Yönetim Alanında: Bireysel ve Kurumsal Performans Yönetimi, Okul Süreçleri Yönetimi, Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim, Öz Değerlendirme (EFQM, CAF), Yeni Kamu Yönetimi, Eğitim Kurumlarında Verimlilik ve Etkililik Alanları, Yönetsel Yargı, İdare Hukuku ve Türkiye Kamu Yönetimi İdari Reform Çalışmaları.

Eğitim Alanında:Öğretim Programları ve Ders Kazanımları, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Aktif Öğrenme, Beyin Temelli Öğrenme, Bloom Taksonomisi

 

 

2.

Mustafa ECE

Milli Eğitim Şube Müdürü - İl Kalite Kurulu Üyesi  

   1966 tarihinde Aksaray’da doğdu. İlk  ve orta öğrenimini Nevşehir’de tamamladı.1987 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Niğde Eğitim Yüksek Okulu Sınıf öğretmenliği bölümünden mezun oldu.1999 yılında Anadolu Üniversitesi  Açık Öğretim Fakültesinde Lisansını tamamladı.

   1987 yılında Hakkari’de sınıf öğretmeni olarak göreve başladı.1992 yılında Nevşehir iline atanarak sırasıyla;Çullar İlköğretim,4 Temmuz İlköğretim,İcik İlköğretim,Rauf Nail Akman İlköğretim,Mihriban Emin Günel İlköğretim,75.Yıl İlköğretim okullarında idareci ve öğretmen olarak görev yaptı.

   03.02.2010 tarihinde Nevşehir Merkez Cumhuriyet İlköğretim Okuluna müdür olarak atandı.01.04.2010 tarihinde de  İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şube müdürü olarak görevlendirildi.Halen bu görevi yürütmektedir.Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

3.

 DURHAN ALIÇ

İl Eğitim Denetmenleri Başkanı - İl Kalite Kurulu Üyesi 

1959 yılında Sivas’ın İmranlı ilçesinde doğmuşum. İlk ve ortaokulu İmranlı’da bitirdim. Ankara Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinden 1975-1976 yılında mezun oldum. Aynı yıl Eskişehir Eğitim Enstitüsü Türkçe (gece) bölümünü kazandım. 1980 yılında mezun oldum.

    15.12.1980 günü Gazi Antep’te Gazi Ortaokulunda depo öğretmeni; dağıtım sonucunda da 08.01.1981 tarihinde Yavuzeli Sarılar Ortaokulunda Türkçe Öğretmeni olarak göreve başladım. 1984 Ekim ayında buradaki görevimden Sivas İmranlı Lisesi Türkçe Öğretmenliğine atandım. 1991 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı dalında; 1993 yılında da Gazi Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında lisans tamamladım. 06.10.1986-01.09.1991 tarihleri arasında İmranlı Lisesi Müdürü; 01.09.1991-25.04.1997 tarihleri arasında İmranlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak çalıştıktan sonra 05.05.1997-01.09.2002 arasında Erzurum’da İlköğretim Müfettişi; 29.12.2003-12.10.2005 tarihleri arasında İmranlı İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili; 15.10.2005-21.09.2006 tarihleri arasında tekrar Erzurum’da İlköğretim Müfettişi olarak görev yaptım.

    22.09.2006 tarihinde Nevşehir’de göreve başladım. 26.06.2007 tarihinden bu yana  Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyorum. 18.11.2011 tarihinde Başkan olarak göreve başladım. Evliyim, ikisi erkek, biri kız olmak üzere üç çocuğum var. Yabancı dilim Fransızca.

 

 

 

4.

Hayrettin TÜKEL 

Eğitim Denetmeni - İl Kalite Kurulu Üyesi -TKY İl Formatörü

 

5.

Ömer TAŞÇI

Karacaören İÖO. Müdür Yardımcısı-İl Kalite Kurulu Üyesi-TKY İl Formatörü

 

 

 Yayın:18.07.2012 - Güncelleme:06.02.2014 - 08:09 - Görüntülenme:919